איך זה עובד

המערכת שלנו מבוססת על גלאים ססמולוגים אשר נותנים התראה להתרחשות רעידת אדמה בתחום תדרים של 0.5-8 הרץ (יחידת מידה לתאוצה). המערכת עומדת בדרישות משרד החינוך ומשרד הביטחון ומאושרת ע״י אגף הססמולוגי במכון הגאופיזי לישראל.

המערכת מותקנת על קיר בטון או קיר לבנים שיש לו יסודות לאדמה, לא בסמוך לחלון או לדלת ומחושברת למערכת הכריזה של המקום  ובנסוף לרשת המקומית כך שהמוקד שלנו יודע לנטר את כל האירועים ולדווח על תקלות . המערכת גם מוגנת מפני נסיון של אנשים לא מורשים לגשת אליה, אם אדם פותח אותה בלי הסמכות לכך הדבר יאותת לנו ונדווח על כך. למערכת שלנו יכולת התרעה מדויקת, מללא אזעקות שווא והינה מוידת במוקד ניטור התרעות באמצעות אייפד בחדרי הבקרה.

תכונות המערכת

המערכת מאפשרת תרגולות מוקדמות אשר יצילו חיי אדם בזמן אמת
ממוחשבת ונתנת לשליטה מרחוק ע”י מחשב. מכל מקום בעולם
בעלת מצברי גיבוי ל 10 ימים במקרה של הפסקת חשמל מקרית או יזומה
חיווי קולי: רעידת אדמה בשעת אמת
נורת חיווי ובקרה, לתקינות בחיבור המערכת לחשמל במתח של v220
נורית חרום- הפסקת חשמל
יציאה למערכת הגברה וכריזה
יציאה ל- 5000 RAZ- מאפשר הדלקה אוטומטית של מערכת כריזה כבוייה
יציאה לתקשורת חיצונית בשליטה מלאה דרך קו טלפון – השולחת SMS על רעידת אדמהחבלה בארון סוללה חלשה, ל- 4 מספרים לפי בחירה.
ארגז ברזל מוגן בנעילה כפולה ובנוסף במערכת אזעקה נגד חבלה
מנורה חיצונית מנצנצת בהתרעה על רעידת אדמה (לכבדי שמיעה)
מתריעה על סוללה חלשה
זכרון אירועים אחרונים
פשוטה להפעלה, ידידותית למשתמש