אודות

רז מערכות מובילה כבר עשור את תחום מערכות ההתרעה מפני רעידות אדמה בישראל. המערכת שפותחה עי רז מערכות  מנטרת סף תאוצת קרקע באופן מדויק ומזהה את גלי ההרס של רעידות האדמה עוד בשלביה המוקדמים – כך היא מאפשרת עוד עשרות שניות של זמן התרעה מוקדם ואפשרות להתגונן בהתאם ולהציל חיים בזמן אמת

על פי התחזיות כל 100 שנה בממוצע תתרחש בישראל רעידת אדמה חזקה בעוצמה של 7.5–7 בסולם ריכטר העשויה לחשוף חלקים נרחבים במדינה לפגיעות בנפש וברכוש.

רעידת אדמה חזקה וקטלנית בישראל היא ודאית, ומהווה את אחד האיומים הגדולים ביותר לחיי אדם והמשכיות עסקית. למעשה, איום רעידת האדמה על ישראל גדול עשרות מונים מכל אירוע אחר, מלחמה, פנדמיה, טרור ועוד